Företagets utveckling

Värmbols Legolackering finns i Värmbols Industriområde intill Nyköpingsån. Området har gamla traditioner som industriområde och olika typer av industrier har avlöst varandra.

Värmbols Legolackering startade 1986 med 3 anställda. Den huvudsakliga inriktningen var från början omlackering av köksluckor till fastighets- och byggbolag i Katrineholm med omnejd. Redan efter ett år utökades dock verksamheten med legolackering av metallprodukter med våtlack. Pulverlackering introducerades 1987 och företaget är sedan 1999 certifierat enligt ISO 9001-2015

Dagens företag har 6 anställda och omsätter ca: 5 Mkr. Genom ökad produktion och specialisering har det geografiska upptagningsområdet särskilt för metallackeringen efter hand utvidgats.

Företagets utveckling