Kvalitetspolicy

Värmbols Legolackering Ab skall i planering och handling arbeta för att våra kunder skall se oss som en kompetent samarbetspartner som levererar tjönset och produkter av rätt kvalitet i rätt tid och enligt kundens krav.

Varje leverans och utfört arbete skall uppfylla kundens krav och andra intressenters förväntan. Detta är en förutsättning för lönsamhet och långsiktiga överlevnad.

Vårt ledningssystem för kvalitet skall genom rätt anpassning och omfattning till vår verksamhet initiera förbättringar av såväl systemet som de processer som behövs för att uppnå önskvärd grad av kundtillfredställelse.

ISO 9001 SFKVårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet.

Värmbols Legolackering är ISO-certifierat sedan 1999 och arbetar idag enligt ISO 9001:2015