Värmbols Legolackering AB

Om oss på Värmbols Legolackering AB

Två avdelningar för lackering på trä resp metall

Trälackering

Vi lackerar dörrar, skåpluckor och köksinredningar i första hand till företag inom bostads- och byggsektorn i KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker). Vi utför även arbeten direkt till allmänheten och kan hämta och lämna objekten hos kunden.

Läs mer

Metallackering

Vi våtlackerar, pulverlackerar aluminiumgods, slätplåt och övriga förekommande metallföremål till bilindustrin, elektronikindustrin och övriga metallindustrin. Som kund kan du välja lackeringsmetod med hänsyn till kostnader och leveranstid.

Läs mer

Ombesörjer kemisk ytbehandling och blästring

Verksamheten bedrivs i rymliga lokaler i Värmbols Industriområde:
  • 6 anställda
  • Omsättning 5 Mkr
  • Stabil ekonomi (AAA hos Soliditet)
  • Företaget certifierat enligt ISO 9001:2015

Kvalitetspolicy

Värmbols Legolackering Ab skall i planering och handling arbeta för att våra kunder skall se oss som en kompetent samarbetspartner som levererar tjänster och produkter av rätt kvalitet i rätt tid och enligt kundens krav.

Varje leverans och utfört arbete skall uppfylla kundens krav och andra intressenters förväntan. Detta är en förutsättning för lönsamhet och långsiktiga överlevnad.

Vårt ledningssystem för kvalitet skall genom rätt anpassning och omfattning till vår verksamhet initiera förbättringar av såväl systemet som de processer som behövs för att uppnå önskvärd grad av kundtillfredställelse.

Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet.

Värmbols Legolackering är ISO-certifierat sedan 1999 och arbetar idag enligt ISO 9001:2015

Företagets utveckling

Värmbols Legolackering finns i Värmbols Industriområde intill Nyköpingsån. Området har gamla traditioner som industriområde och olika typer av industrier har avlöst varandra.

Värmbols Legolackering startade 1986 med 3 anställda. Den huvudsakliga inriktningen var från början omlackering av köksluckor till fastighets- och byggbolag i Katrineholm med omnejd. Redan efter ett år utökades dock verksamheten med legolackering av metallprodukter med våtlack. Pulverlackering introducerades 1987 och företaget är sedan 1999 certifierat enligt ISO 9001-2015.

Dagens företag har 6 anställda och omsätter ca: 5 Mkr. Genom ökad produktion och specialisering har det geografiska upptagningsområdet särskilt för metallackeringen efter hand utvidgats.